Akustik Perdesi

Akustik Perdesi

Akustik perdesi sesi tutan geçirmeyen, sesi hapseden perde uygulamalarında uygulanır. Ses yalıtımı veya izolasyonu için perde kullanılabilecek yerlerde, nitelikli kumaşlar seçilmelidir.

Bu işlevselliği yerine getirecek, özel, akustik için üretilmiş, alev geciktirici, akustik ses emici, yüzeyi sesi tutmaya uygun, ses yutucu kumaşlar, sabit ses emici paneller ile daha fazla ses yalıtımı sağlanır.

akustik konferans salonu perdesi

Perdelerimiz sesi engelleyecek ve emecek şekilde tasarlanmıştır. Dışarıdan gelen gürültünün çoğunu azaltır ve içerideki yankı ve gürültüyü azaltır. Ana seri olarak kadife veya muadili kumaş sunuyoruz, ancak akustik astarımızla herhangi bir kumaşı kullanabiliriz.

Müzikle uğraşan sanatçı kesimin prova mekanlarında çevreyi rahatsız etmemek adına uygun çözümler sunuyoruz.

Akustik perdesi; genel olarak tiyatro, sinema, okulların konferans salonlarında, değişen mekanlarda, dans, drama ve müzik prova alanları için kullanılır. Modern çalışma hayatında ses yalıtımı artık önem kazanmaya başlamıştır. Sanayileşmeyle beraber özellikle hızlı iş hayatı, şehir gürültüsü, trafik vs. çalışma ortamlarını olumsuz etkilemektedir.

Akustik perdesi, pencere alanlarını kapsayacak şekilde boşluk bölmek için veya bir oda içinde akustik ‘ayar’ bir eleman sağlayan, sabit ya da yansıtıcı yüzeyler kapsayacak şekilde düzenlenmiş olarak kullanılabilir.

Dikkat gerektiren işlerde, gürültünün minimize edilmesinde ses yalıtım perdelerinden yararlanılmaktadır. Akustiğin ve ses yalıtımının önemli olduğu, eğlence ortamı, bar, club, düğün salonu, tiyatro, konferans salonu gibi uygulamalarımızla çözüm sunuyoruz.

Tarihte Akustik perde;

Akustik ve ses yalıtımı perdeleri konusunda çalışmalara daha önceki devirlerdeki islam mimarisinde olduğu gibi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde de çok rastlanır. Binlerce insanın ibadet ettiği ibadethanelerde, yankı özellikleri en ince noktalarına kadar incelenmiştir.

Konuşmacının sesinin dört bir köşeden duyulabilmesi için bütün tedbirler alınmıştır. Bu dantel dantel işlenmiş ulu ibadethanelerde bugün de hiç bir yayın cihazına lüzum görülmeden ses her taraftan rahatça işitilebilmektedir.
“Büyük Türk Mimarı Sinan’ın, Süleymaniye Camiini yaptığı sıralarda, bu meşhur sanat adamını çekemeyenler, kendisini Kanuni Sultan Süleyman’a; “Cami yapılırken kubbenin altına yan gelip nargile fokurdatır, bu ne iştir?” diye şikayet etmişlerdi.
Padişah ani olarak cami inşaatını teftişe gitti. Hakikaten mimar Sinan’ı, nargilesi yanında kubbenin altında bir mindere oturmuş gördü. Çatık bir yüzle Sinan’a; Bre bu ne hal Koca Sinan? diye sordu. Mimar Sinan sükunetle Padişahım, dedi,  Kerem edip şu nargileyi bir gözden geçirseniz.”

Kanuni, gözünü nargileden tarafa çevirince hayret etti. Çünkü, nargilenin üstünde tömbeki yoktu, fokurdayan, sadece su idi. Sinan, padişaha dönerek şu sözleri söyledi: Şevketlüm, bu nargileyi burada sırf fokurtusundan faydalanmak için bulunduruyorum. Bu ses bana, bu camide okunacak Kur’an-ı kerim seslerinin, caminin her tarafına yayılması ve her tarafta aynı şekilde işitilmesi için icab eden tedbirleri almama yardım eder.
Büyük sanatkar, böylece akustik tertibatı alıyordu.
Avrupalılarda ise akustik konusunda ilk ciddi çalışma, Harward Ünversitesi konferans salonunun akustiğinin çok bozuk olduğunu fark eden W.C.W. Sabine tarafından yapılmıştır.

Ses yansıması: Kısa uzaklıklarda yansıyan ses, ana sesin bir devamı gibi duyulur. Bu, tam olmayan yankıdır. Sesin çıkış noktasıyla yansıdığı nokta arasında uzun bir mesafe varsa tam yankı teşekkül eder.

Boş bir odada konuşulduğu yahut yüründüğü zaman ayak sesleri veya konuşma sesi dağılmadan geri döner.

Yankıya yol açan böyle bir oda, mesela bir müze salonu canlı oda olarak eşyanın ve yapım malzemesinin yankıyı en aza indirecek şekilde düzenlendiği bir oda ise ölü oda olarak isimlendirilir.
Yankısız salonlar, özel maddelerle yapılmış ve döşenmiş ölü odalardır.
Tamamen ses emici maddelerden yapılmış bu salonlarda her türlü sesli cihazın, mesela hoparlör, mikrofon gibi aletlerin kalite denemeleri yapılır.
Akustik yardımıyla sesin yansıma özelliklerinin bilinmesinden faydalanılarak deniz derinliklerini ölçmek
Yankı zamanı: Bir sesin işitilmesi ile bu sesin bir veya daha fazla yansımasından doğan yankının duyulması arasında geçen zaman yankı zamanıdır.
Bu terim akustik mühendislerince, verilen kapalı bir salonun akustik özelliklerini hesaplamada kullanılır. Bu zaman, bir ses dalgasının değerinin bir milyonda birine düşmesi için gereken zamandır.
Canlı bir odanın yankı zamanı saniyelerce sürebilirken, ses emici eşyalarla kaplanmış bir ölü odanın yankı zamanı bir saniyenin küçük bir parçasıdır. Yankı zamanının uzun olduğu bazı kapalı yerlerde ses etkili ve renkli bir duruma gelir.
Bu da yapımına bağlı olan bir akustik özelliğidir. Bu olayın en iyi örneğine camilerimizde rastlanır.
Yankı zamanı, odanın hacmiyle doğru orantılı olup, etraftaki eşya ve duvarların ses bloke etme gücü ile de kısmen ters orantılıdır.
Sesi durdurmayı bulmak için, yüzeyin alanı aynı yüzeyin ses ses bloke katsayısı ile çarpılır. Bütün yüzeylerin bu şekilde hesaplanmış olan değerlerinin toplamı ise, odanın toplam ses emme gücünü ortaya koyar.
Ses emiciler: Ses bloke etme katsayılarına bakıldığında, bazı maddelerin diğerlerinden daha iyi ses emdiği görülür. Bu, maddeye yöneltilen ses enerjisinin, emilen enerjiye oranına bakılarak bulunur. Pürüzsüz yüzeylerin sesi bloke etme katsayısı düşüktür.
Bazı yüzeylerin absorbe katsayıları:
  • Sıvalı yüzeyler: 0,03
  • Tahta kaplamaları: 0,10 Halılar: 0,25
  • Celotex denilen özel izolasyon maddesi: 0,60
Pürüzü hiç olmayan bazı yerlerde absorbsiyon katsayısı 0 civarındayken, bazı özel ses izolasyon maddelerinde 1,00’a ulaşır.
Bir ses kayıt stüdyosunda kaydedilen ses için yankı zamanı hayati önem taşır. Sesin ön planda olduğu tiyatro, konferans salonu gibi yerlerde yankı zamanının düşük tutulması istenir.
Buralarda yankı zamanı bir saniyenin altında olmalıdır. Ses kayıt stüdyolarında yankı zamanı bir saniyenin çok altındadır.
YAPTIĞIMIZ BAZI İŞLER
 
İş Bankası İş Kuleler (İşmer)                 Perpa Konferans Salonu Akustik Perdeler
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Caddebostan Has Kafe Bar Akustik Perde Çalışması   Nazım Hikmet Kültür Merkezi Akustik Perdeleri 
Akustik Perde Kanyon Avm Oryantal Ray Uygulama
Ülker Arena Spor Salonu Türkcell Akustik Perdeler  Kanyon Avm Akustik Perde Çalışması Oryantal Ray Uygulama